Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Bewindvoering is er voor diegene die door omstandigheden niet meer in staat is om (volledig) zelfstandig zijn of haar financiën te regelen. De kantonrechter moet toestemming geven voor het bewind.


Zorg voor uw financiën bij Quralis Bewind 

Wanneer het u zelf niet meer lukt om uw financiën te regelen, dan kan Quralis Bewind dit van u overnemen. U wordt dan ontlast van de brei van financiële zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldregelingen. Middels een beheerrekening worden alle vaste lasten en eventuele schulden betaald en u krijgt leefgeld gestort op een leefgeldrekening, waarvan u de dagelijkse boodschappen kunt doen.

Na aanmelding wordt er altijd eerst een kennismakingsgesprek gepland. In dit gesprek wordt uw situatie in kaart gebracht en worden uw wensen en die van ons bespreekbaar gemaakt. Wanneer wordt besloten om het zogenoemde beschermingsbewind bij de kantonrechter aan te vragen, dan worden er een aantal formulieren met u ingevuld en een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat wat het doel van het bewind is en welke afspraken er samen zijn gemaakt. De ingevulde formulieren worden naar de rechtbank gestuurd en wanneer de kantonrechter goedkeuring geeft, kan de bewindvoering worden gestart.

 

Taken van de bewindvoerder

De taken van de bewindvoerder kunnen onder andere zijn:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Optimaliseren van inkomsten en uitgaven
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvraag huur- en zorgtoeslag
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte
 • Doorbetalen van de vaste lasten
 • Postverwerking
 • Hulp bij schulden
 • Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank middels de Rekening en Verantwoording

De bewindvoerder van Quralis heeft een zorgachtergrond en hecht veel waarde aan een persoonlijke aanpak. Een goede vertrouwensrelatie en duidelijke afspraken over de communicatie liggen aan de basis voor een goede samenwerking.

Wilt u meer informatie?

Voor een uitgebreide omschrijving van bewindvoering bij Quralis Bewind kunt u de werkwijze lezen.  U kunt ook altijd contact met ons opnemen om uw vraagt te stellen.