Quralis is in 2014 opgericht om mensen te ondersteunen die zich door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden. Uitgangspunt is het bevorderen van de zelfredzaamheid, of anders gezegd, het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Quralis heeft deze ondersteuning sinds 2014 geboden met budgetcoaching en individuele begeleiding. Vanaf januari 2018 is Quralis uitgebreid met Quralis Bewind B.V. om de sociaal financiële dienstverlening uit te breiden en gescheiden te houden van de zorgverlening. Sindsdien biedt Quralis ook budgetbeheer en bewindvoering aan.

Bij Quralis mag u een persoonlijke aanpak verwachten met hulp op maat. Er wordt specifiek naar uw situatie gekeken en u krijgt de aandacht die u nodig heeft. Ook wordt het als prioriteit gezien dat u zich vertrouwd voelt bij de organisatie en u goed op de hoogte bent over de inhoud van de dienstverlening.

De vaste gezichten van Quralis zijn Tanya Kruger, Oeds Brandsma en Tessa.

De medewerkers vullen elkaar goed aan en dagen elkaar uit om het maximale uit elk vraagstuk te halen. Zij passen graag een dosis humor en creativiteit toe in het werk en stoppen niet voordat er een oplossing is gevonden voor welk probleem er dan ook op hun pad komt. Bovenal putten zij kracht uit het zijn en blijven van een kleine organisatie waar persoonlijke aandacht en kwaliteit voorop staat.

 

Tanya Kruger

Bewindvoerder en Individueel begeleider

Tanya is 36 jaar en trok in 2014 de stoute schoenen aan en heeft Quralis opgericht. Zij is zeer gedreven, praktisch ingesteld en je maakt haar dag al snel goed met een lach op je gezicht. Tanya is altijd op zoek naar de samenwerking en zet zich in door op basis van gelijkwaardigheid een verbindende rol te spelen. Structuur en organisatie zijn voor haar belangrijk en zij gelooft er in dat iedereen rust nodig heeft op dit gebied om aan zichzelf te kunnen werken. Vanuit deze gedachte is zij zich gaan specialiseren en is de dienstverlening uitgebreid met Quralis Bewind.

Oeds Brandsma

Individueel begeleider

Oeds is 58 jaar en is volledig toegewijd aan iedere unieke zorgvraag die er op zijn pad komt. Oeds gaat uit van menselijke behoeften, samenwerken en het achterhalen van onderliggende oorzaken; niet kijken naar wat er misgaat, maar eerst kijken naar wat er goed gaat en onderweg de dingen waar je tegen aan loopt oppakken. Zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenheid vormen de basis. Oeds is betrouwbaar, rustig en geduldig, maar ook zeer gedreven. Hij oordeelt niet en laat iedereen er zijn zoals hij of zij is. Dit houdt in praktische zin ook in dat hij als begeleider het tempo van de cliënt volgt en altijd in het oog houdt wat hij of zij nodig heeft.

 

Tessa

Assistent bewindvoerder

Tessa werkt sinds 2022 bij Quralis. Voor dat zij hier kwam werken, heeft zij ruim 3 jaar werkervaring opgedaan in het bewindvoerdersvak. Tessa richt zich graag op het kloppend maken van het budgetplan en het aanpakken van schulden. Tessa vindt het belangrijk dat er tijd beschikbaar is voor een heldere communicatie waarbij de cliënt een goede uitleg krijgt van wat er speelt. Dit alles met als doel een financieel gezonde toekomst voor de cliënt.