Structureren, organiseren en een plan voor de toekomst!

Heeft u financiële achterstanden en problemen? Heeft u stapels post,  maar durft u de enveloppen niet meer open te maken? 

Dan bent u zeker niet de enige!
Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Als u het overzicht kwijt bent en misschien ook schulden heeft waarvan u niet meer weet hoe u deze af moet lossen, dan wordt het tijd voor actie. Hoe eerder u actie onderneemt om iets aan het probleem te doen, hoe sneller u bij de oplossing kunt komen.

Een budgetcoach kan u ondersteuning bieden op het gebied van financiën. Een budgetcoach kan u helpen als u schulden heeft, maar ook met vragen over financiën in het algemeen.

Quralis helpt u uw financiële huishouding weer op orde te krijgen en overzicht te creëren in de inkomsten en uitgaven in de vorm van een budgetplan. Hierbij wordt er continu aandacht besteed aan het vergroten van uw zelfredzaamheid zodat er blijvend een goede balans ontstaat tussen uw inkomsten en uitgaven.

 

Werkwijze

Quralis maakt samen met u een overzicht van inkomsten, uitgaven en eventuele achterstanden. Daarbij wordt er gekeken of u recht heeft op financiële voordelen zoals toeslagen of een teruggave van de Belastingdienst. Na het in kaart brengen van de huidige situatie bekijkt Quralis samen met u waar u op kunt besparen. Indien u betalingsachterstanden heeft kan Quralis u adviseren hoe u hier het best mee om kunt gaan. Aan de hand van deze informatie stelt Quralis een budgetoverzicht op en een budgetplan met de nieuwe situatie en wensen. Indien gewenst kan Quralis ook een jaarplan met u opstellen. Het aantal stappen en afspraken wordt afgestemd op uw wensen. Een budgetcoachtraject kent dan ook geen standaard looptijd. Het kan zijn dat u al voldoende heeft aan slechts één of twee afspraken waarna u met een goede dosis informatie en advies weer verder kunt.

 

Wilt u meer informatie? 

Neemt u gerust contact op om uw specifieke situatie te kunnen bekijken.