Quralis richt zich op het actief ondersteunen van mensen die zich door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden.
Uitgangspunt is het bevorderen van de zelfredzaamheid, of anders gezegd, het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.