Bewindvoering

De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze tarieven zijn voor het jaar 2023 en zijn gebaseerd op een uurtarief van € 87,36 waarbij voor een standaard bewind uit wordt gegaan van een besteding van 17 uur per jaar.

Maandtarief standaard€ 133,10
Maandtarief Problematische schulden€ 172,12
Maandtarief 2 personen standaard€ 159,52
Aanvangswerkzaamheden€ 751,41
Eindrekening & Verantwoording€ 281,93

Vergoeding kosten bewindvoering 
Wanneer u een laag inkomen heeft en het niet lukt om de kosten voor bewind zelf te betalen, dan vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering in de vorm van Bijzondere Bijstand. Wij vragen in dat geval deze bijzondere bijstand voor u aan.

Budgetbeheer

Maandtarief standaard € 129,35
Maandtarief 2 personen€ 149,75
Aanvangswerkzaamheden € 631,05
Eindrekening€ 204,69

Vergoeding kosten budgetbeheer
Wanneer u een laag inkomen heeft en het niet lukt om de kosten voor budgetbeheer zelf te betalen, dan vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor budgetbeheer in de vorm van Bijzondere Bijstand. De ervaring leert wel dat de meeste gemeenten tegenwoordig alleen nog kosten voor bewindvoering vergoeden en helaas niet meer voor budgetbeheer. Indien u een laag inkomen heeft, zullen wij altijd proberen om bijzondere bijstand voor u aan te vragen.

Budgetcoaching

Op basis van pakket:

Intake eenmalig € 161,75
Maandtarief Pakket Basis Online € 60,65
Maandtarief Pakket Intensief Online € 111.24
Maandtarief Pakket Totaal € 202,18

Op basis van uurtarief:

Intake eenmalig€ 161,75
Per uur€ 65,58

PGB Beheer

Wanneer u bij ons onder bewind staat en daarnaast door ons uw persoonsgebonden budget laat beheren, dan zijn de kosten hiervoor door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

PGB Beheer per maand€ 58,69

PGB Beheer naar draagkracht 
Wanneer u niet bij ons onder bewind staat en alleen uw persoonsgebonden budget door ons wilt laten beheren, dan kijken wij eerst of het bedrag door de gemeente kan worden vergoed in de vorm van bijzondere bijstand. Lukt dit niet, dan kijken wij naar uw draagkracht, met een maximum van € 704,28 per jaar.

Vergoeding kosten PGB Beheer
Wanneer u een laag inkomen heeft en het niet lukt om de kosten voor PGB Beheer zelf te betalen, dan vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor PGB Beheer in de vorm van Bijzondere Bijstand.

Zorg

De zorg die u ontvangt wordt geleverd vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit houdt in dat u een indicatie van het Zorgkantoor (Wlz) of een beschikking van de gemeente (Wmo) nodig hebt. Hiermee betaalt de gemeente of het Zorgkantoor uw zorg en betaalt u alleen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Hoe hoog de eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er op gericht om mensen mee te laten doen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij bieden individuele begeleiding op basis van de Wmo in de vorm van planbare zorg. Dit houdt in dat wij bij u thuis komen op basis van vaste afspraken die passend zijn bij uw zorgbehoefte. De Wmo wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente en daarom gaat deze zorg ook altijd in overleg met het betrokken Sociaal Wijkteam. Financiering van deze zorg zal in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) gaan. Op deze website kunt u meer informatie lezen over het beheren van een pgb.

Wanneer u nog geen indicatie of beschikking heeft, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van uw gemeente. Indien u al zeker weet dat u een indicatie voor het Zorgkantoor nodig heeft, dan kunt u ook rechtstreeks een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Weet u niet hoe dit moet, of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.