Heeft u schulden en lukt het u zelf niet om deze af te betalen? Dan spreken we in de meeste gevallen van ‘problematische schulden’. Wij zullen dan, na instelling van het bewind, samen met u aan de slag gaan om u de financiële rust te geven die u verdient. 

Bewindvoering is er om u te beschermen. In de eerste plaats zorgen we er dan ook voor dat we u kunnen ontlasten van de zorgen en uw schulden niet verder oplopen. Verder doorlopen we de volgende stappen: 

 • Inventariseren van schulden 
  Samen kijken we waar u schulden heeft en of deze eventueel zijn doorgestuurd naar een incassobureau of deurwaarderskantoor.
 • Aanschrijven schuldeisers 
  Wanneer we goed in kaart hebben waar u schulden heeft, worden alle schuldeisers aangeschreven en op de hoogte gebracht van het bewind. U zult dan niet meer lastig gevallen worden door schuldeisers, wat al heel veel rust geeft. 
 • Beschermen beslagvrije voet
  Een aantal schuldeisers zullen niet rustig achterover leunen totdat wij een oplossing voor de schuld hebben gevonden. Er kunnen regelingen worden getroffen, maar we zorgen er altijd voor dat de ‘beslagvrije voet’ wordt beschermd. Dit houdt in dat een deel van het inkomen gebruikt moet worden voor uw levensonderhoud. De schuldeisers mogen bijvoorbeeld geen beslag leggen op dit deel van het inkomen. 
 • Schuldenregeling aanvragen in samenwerking met schuldhulpverlening
  De gemeentelijke schuldhulpverlening kan u uiteindelijk helpen om een regeling met alle schuldeisers te treffen. Lukt dit niet op vrijwillige basis, dan kan dit via de rechter worden afgedwongen door hem te verzoeken om u toe te laten tot de wettelijke schuldsanering.