Een pgb (persoonsgebonden budget) geeft u de vrijheid om zelf uw zorgverlener(s) te kiezen. U sluit met hen zorgovereenkomsten af en betaalt deze zorgverlener(s) uit het beschikbare budget.

Een vorm van zorginkoop waarbij u volledig de regie houdt, maar het brengt ook een berg administratie met zich mee. U kunt dit zelf doen, maar soms heeft u al genoeg aan uw hoofd. En soms bent u zelfs verplicht om uw pgb door iemand anders te laten beheren.

Bij Quralis Bewind kunt u de pgb-administratie uit handen geven. Wij beheren dan uw pgb en voeren de andere benodigde taken uit zoals het bewaken van de afgesloten zorgovereenkomst(en) en verifiëren of de afgesproken zorg geleverd wordt.

Voor wie? 

Quralis kan PGB-Beheer verzorgen voor indicaties uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of beschikkingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Werkzaamheden

De werkzaamheden die horen bij het beheer van een persoonsgebonden budget:

  • het beheren van de PGB rekening;
  • de behandeling van de correspondentie;
  • het controleren van het toegekende budget;
  • het controleren van de declaraties;
  • de betaling van de nota’s;
  • het afsluiten van contracten met zorgverleners;
  • het controleren van de eindafrekening;
  • het archiveren van de administratie.

Wilt u meer informatie? 

Quralis werkt vanuit een zorgachtergrond en helpt u graag om de administratie uit handen te nemen.

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.