Met een hart voor de zorg kan deze dienstverlening bij Quralis niet ontbreken. Ambulante begeleiding is gericht op uw hulpvraag ter bevordering en behoud van zelfredzaamheid op alle leefgebieden. Quralis heeft deze hulp gescheiden van de sociaal financiële diensten. Dit houdt in dat u geen gebruik kunt maken van zowel bewindvoering als begeleiding. Wel kunt u gebruik maken van de kennis en expertise die Quralis in huis heeft. Zo kunt u bij deze hulp dus ook de juiste begeleiding op het gebied van uw (financiële) administratie verwachten. Voor ambulante begeleiding heeft u in bijna alle gevallen een beschikking nodig van uw gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.

Wat houdt het in? 

Bij ambulante begeleiding wordt u begeleid bij uw hulpvraag en u staat daarbij centraal. Dit betekent dat u bepaalt waar u bij geholpen wilt worden en dit bepalend is voor de inhoud van de begeleiding en de wijze waarop deze wordt verleend. Afspraken hierover komen tot stand op basis van gelijkwaardigheid.

Werkwijze

Op basis van uw hulpvraag werken wij aan doelen die gebaseerd zijn op:

* Het voeren van regie op uw eigen leven.
* Het aanbrengen van structuur en een stabiel dagritme.
* Het opbouwen en onderhouden van uw sociaal netwerk.
* Begeleiden bij het ontwikkelen van vaardigheden met het oog op verbetering of behoud van zelfredzaamheid.
* Participeren naar vermogen in de maatschappij.

 

Zorgplan

Naar aanleiding van uw doelen en wensen wordt er samen met u een zorgplan opgesteld waar onder andere de volgende afspraken in worden gemaakt:

* Frequentie van de begeleiding.
* Vorm en inhoud van de begeleiding (inclusief een overzicht van de doelen waaraan gewerkt gaat worden).
* De eventuele risico’s waarom gestelde doelen niet kunnen worden behaald.
* De eerstvolgende evaluatie van het zorgplan waarin wordt bekeken of de afspraken die zijn gemaakt moeten worden bijgestuurd of afgesloten (op verzoek kan het plan op ieder gewenst moment worden geëvalueerd).

Gelijkwaardigheid staat voorop

Aansluiting en wederzijds respect is een belangrijke basis voor een positief verloop van de begeleiding. Daarom besteedt Quralis in de begeleiding veel aandacht aan uw persoonlijkheid, uw waarden en normen en uw hulpvraag.