Bewindvoering

Ja, er is controle op bewindvoerders op de volgende manieren:

  • Enkele weken na de benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Hierin staat een opgave van alle bezittingen en schulden die de persoon had op het moment van uitspreken van het bewind.
  • De bewindvoerder moet ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van een Rekening en Verantwoording naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en standen van de bankrekeningen.
  • Jaarlijks wordt de bewindvoerder door een onafhankelijke accountant gecontroleerd door middel van de Accountantscontrole. Dit is een onderdeel van de Handhavingscontrole die ieder jaar door het Landelijk Kwaliteitsbureau wordt uitgevoerd.

Wanneer u onder bewind bent gesteld bij Quralis Bewind en u heeft onvoorziene uitgaven, dan kunt u op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00uur en 12.30uur contact opnemen. Dit kan per e-mail, Whatsapp of telefoon. U kunt ook een bericht via het contactformulier achterlaten. U krijgt binnen twee werkdagen reactie.

Quralis werkt met het programma Onview. Met dit programma kunt u op ieder gewenst moment inloggen om uw financiën te bekijken. Hier kunt u zien wat er aan inkomen is ontvangen, welke uitgaven er zijn gedaan en welke eventuele aflossingen er zijn gedaan. U kunt hier ook uw persoonlijke budgetplan bekijken. De gegevens kunnen enkele dagen verouderd zijn, omdat we deze handmatig moeten importeren.

Bewindvoering wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt wanneer de kantonrechter besluit dat de bewindvoering opgeheven kan worden. U kunt altijd zelf, of samen met uw bewindvoerder, de kantonrechter vragen het bewind te beëindigen.

Dit verschilt per periode en plaats. Alles is afhankelijk van de wachtlijst van de betreffende rechtbank. Gemiddeld duurt dit enkele weken tot enkele maanden.

U kunt bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter bij u in de buurt. De bewindvoerder moet een bereidverklaring invullen, zodat de kantonrechter weet wie hij kan aanwijzen als bewindvoerder. Voor de aanvraag betaalt u griffierechten. Deze kunt u in sommige gevallen terugvragen bij uw gemeente.

Een verzoek indienen kan door u zelf gebeuren, maar ook door anderen. Zoals een hulpverlenende instantie, familieleden tot in de vierde graad. Bij uitzonderingen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Ja. Bij bewindvoering ligt een gerechtelijke beschikking ten grondslag en controleert de rechtbank of het bewind goed uitgevoerd wordt. Budgetbeheer is vrijwillig en hierbij draagt u zelf net iets meer verantwoordelijkheid.

Een bewindvoerder wordt aangesteld als mensen (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen financiële zaken te regelen door hun geestelijke en/of lichamelijke situatie, om te voorkomen dat er schulden ontstaan. Daarnaast kan er ook een bewindvoerder worden aangesteld als er al schulden zijn, om de schuldensituatie aan te pakken en nieuwe schulden te voorkomen. De benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan door de kantonrechter.