Bewindvoering

Bewindvoering wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt wanneer de kantonrechter besluit dat de bewindvoering opgeheven kan worden. U kunt altijd zelf, of samen met uw bewindvoerder, de kantonrechter vragen het bewind te beëindigen.
Is er een wettelijk bedrag voor leefgeld vastgesteld?
Nee. In overleg met u bepaalt uw bewindvoerder de hoogte van uw leefgeld. Dit hangt volledig af van uw financiële situatie.

U kunt bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter bij u in de buurt. De bewindvoerder moet een bereidverklaring invullen, zodat de kantonrechter weet wie hij kan aanwijzen als bewindvoerder. Voor de aanvraag betaald u griffierechten. Deze kunt u in sommige gevallen terugvragen bij uw gemeente.

Jazeker. Enkele weken na de benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Hierin staat een opgave van de bankrekeningnummers en saldi, onroerende zaken, inkomsten en uitgaven en schulden van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken. Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van een Rekening en Verantwoording naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en standen van de bankrekeningen. Ook wordt er door een onafhankelijke accountant jaarlijks gecontroleerd door middel van de Accountantscontrole.

Quralis werkt met het programma Onview. Met dit programma kunt u op ieder gewenst moment inloggen om uw financiën te bekijken. Hier kunt u zien wat er aan inkomen is ontvangen, welke uitgaven er zijn gedaan en welke eventuele aflossingen er zijn gedaan. U kunt hier ook uw persoonlijke budgetplan bekijken. De gegevens kunnen iets verouderd zijn, omdat we deze handmatig moeten importeren.

Load More