Een verzoek indienen kan door u zelf gebeuren, maar ook door anderen. Zoals een hulpverlenende instantie, familieleden tot in de vierde graad. Bij uitzonderingen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *