Ja, er is controle op bewindvoerders op de volgende manieren:

  • Enkele weken na de benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Hierin staat een opgave van alle bezittingen en schulden die de persoon had op het moment van uitspreken van het bewind.
  • De bewindvoerder moet ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van een Rekening en Verantwoording naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en standen van de bankrekeningen.
  • Jaarlijks wordt de bewindvoerder door een onafhankelijke accountant gecontroleerd door middel van de Accountantscontrole. Dit is een onderdeel van de Handhavingscontrole die ieder jaar door het Landelijk Kwaliteitsbureau wordt uitgevoerd.