Bij Quralis zoeken wij graag de samenwerking op om een passend aanbod te kunnen bieden bij uw hulpvraag. Voor begeleid wonen wordt er dan ook samengewerkt met Buitenplaats Vechterweerd te Dalfsen. Deze zorgboerderij heeft een gelijkluidende visie en is een stabiele basis in zorgland. Gezamenlijk kunnen wij u begeleiden bij uw hulpvraag, waarbij uw wensen en behoeften bepalend zijn voor de inhoud van de aangeboden zorg en de wijze waarop deze wordt verleend. Vertrouwen en wederzijds respect vormen volgens ons de basis voor een positief verloop van het zorgtraject. We werken aan een omgeving die zo wordt ingericht dat deze steunend is, maar tegelijkertijd het gevoel van autonomie en eigenwaarde behouden blijft en waar mogelijk bevorderd wordt. Afspraken komen tot stand op basis van gelijkwaardigheid.

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen die de hele dag zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Wij bieden in samenwerking met Buitenplaats Vechterweerd zorg op basis van de Wlz aan in de vorm van een Volledig Pakket Thuis. Dit kan naar behoefte uit de volgende onderdelen bestaan:

Begeleiding individueel
Begeleiding is gericht op:
* Het voeren van regie op het eigen leven;
* Het aanbrengen van structuur en een stabiel dagritme;
* Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk;
* Begeleiden bij het ontwikkelen van vaardigheden met het oog op verbetering of behoud van zelfredzaamheid en
* Participeren naar vermogen in de maatschappij.

Dagbesteding
Een goede daginvulling is voor iedereen belangrijk. Op de zorgboerderij van Buitenplaats Vechterweerd wordt in de eerste plaats gekeken naar uw kwaliteiten en wordt hierop ingespeeld zodat u plezier kunt hebben in uw werk en u kunt ontwikkelen op een manier die bij u past. Daarnaast wordt gekeken naar de ondersteuning die u nodig heeft en wordt u geholpen bij uw zorgvraag. Hierin staat rust, ruimte en respect voor elkaar, de dieren en de natuur centraal. Mocht u interesse hebben in een andere vorm van dagbesteding, dan kan er altijd naar een externe dagbestedingsplek worden gekeken.

Persoonlijke verzorging
Op het gebied van persoonlijke verzorging wordt u door de begeleiding gestimuleerd om de activiteiten zelfstandig aan te leren en uit te voeren. Voor cliënten die deelnemen aan de dagbesteding op de boerderij, maken hygiëne en zelfverzorging onderdeel uit van de uit te voeren activiteiten

Verpleging
In overleg met een verantwoordelijk (huis)arts wordt bekeken in hoeverre verpleegkundige hulp voor u nodig is. Indien dit nodig is, dan worden verpleegkundige handelingen uitbesteed aan een zorgverlener die bevoegd en bekwaam is om specifiek verpleegkundige handelingen uit te voeren.

Behandeling
Indien nodig kan er ter verdieping een gedragsdeskundige worden betrokken bij het zorgtraject.

Maaltijdverstrekking
Op de boerderij wordt gezamenlijk de lunch bereid en genuttigd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de seizoenen en wat het land op dat moment te bieden heeft. Buiten deze momenten wordt door de persoonlijke begeleiding gezamenlijk met u boodschappen gedaan en ondersteuning geboden bij het bereiden van de maaltijd.

Hulp bij de huishouding
Waar het u niet lukt om uw woonruimte schoon te houden, kan begeleiding u helpen bij een juiste structuur en stimuleren om dit aan te pakken. Lukt het dan nog niet, of kunt u om lichamelijke reden uw woonruimte niet schoonhouden, dan wordt er hulp bij de huishouding aangeboden.